Aaicha Vadhdivas | Birthday Wishes for Mother

आई घराला येते प्रसन्नता तुझ्या स्पर्शाने,
आयुष्याला आहे अर्थ तुझ्या अस्तित्वाने..
तुझा प्रत्येक शब्द जणू अमृताचा,
प्रत्येक क्षणी आधार मायेच्या पदराचा..
माझी प्रत्येक चूक मनात ठेवतेस,
माझ्यावर खूप प्रेम करतेस..
तुझ्या जन्मदिनी मागणं देवाला,
खुप-खुप सुखी ठेव माझ्या आईला..
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आई!

आणखी पहामराठी बर्थडे विशेस


ओंजळ भर प्रेमाने
अख्ख मनाचं आकाश
उजळुन टाकनाऱ्या माझ्या आईला
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!!!


तुझी महती सांगण्यासाठी आई शब्द कमी आहेत..
तुझ्या वात्सल्यासाठी आई आभार कमी आहेत..
नेहमी माझ्या सोबत असण्यासाठी Thank You आई.
तुला वाढदिवसाच्या खुप खुप शुभेच्छा..!!


शब्दांनी समजतो तो आपला कुठे..
माझ्या आईने समजलंय मला,
शांत असतांना…
माझ्या प्रेमळ आईला
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!!!


कधी आमच्या आनंदाशिवाय
कुठल्याच गोष्टीचा विचार न करणाऱ्या
माझ्या आईला,
तिच्या आनंदी आयुष्यासाठी
भरपुर शुभेच्छा..!
Happy Birthday Dear Mom!


आपल्या सुखातच स्वतःच सुख मानुन घेणारी,
आपल्या आवडी जपतांना,
स्वतःचीच आवड विसरणारी आई,
नेहमी Great च असते..
माझ्या Great आईला
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!!!


तुझ्या साठी काय लिहावं,
देवाकडे ही काय मागावं,
आमच्या आनंदातच
स्वतःचा आनंद मानुन
आधीच आमचा आनंद मागीतला आहेस…!

आई तुला वाढदिवसाच्या
खुप खुप शुभेच्छा..!!!


तुझ्या मुळे जीवन आहे,
तुझ्या मुळे अर्थ आहे..
तुच शक्ति आई माझी,
तुच सामर्थ्य आहे..
वाढदिवसाच्या खुप खुप शुभेच्छा आई..!!!


जीवनाचा अर्थ तू,
कधी ध्यास तू , कधी आस तू,
म्हणुनच आहेस आई,
सर्वात खास तू..!
आई तुला वाढदिवसाच्या
मनभरुन शुभेच्छा..!!!


आई तु घरपन घरा..
पोरके वाटे हे जग सारे,
चाहुल नसते जेव्हा तुझी जरा..
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आई..!!!


हे आयुष्य वाहावे चरणी तुझ्या..
नतमस्तक व्हावे तुझ्या पायी..
लेकरांसाठी कधी लक्ष्मी, काली
तर कधी दुर्गा होणारी,
नवशक्ति माझी आई…!
आई तुला वाढदिवसाच्या
कोटी कोटी शुभेच्छा..!!!


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.