Ya Jagat Donach Manse Sukhi Rahu Shaktat

या जगात फक्त दोनच माणसे पूर्णपणे सुखी राहू शकतात,
ज्याला त्याचे खरे प्रेम मिळाले तो…
आणि
ज्याला प्रेम म्हणजे काय आहे हेच माहित नाही तो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.