Tula Kasa Visaru In Marathi Status

शेवटी बोललो तिला विसरून जाईल तुला,
परत मनातल्या मनात म्हंटल..
बोलायला काय जातंय…

Leave a Comment