Visrun Ja Tila Ji Tula Visrel

विसरून जा तिला जी तुला विसरेल,
बघु नकोस तिला जी तुला रडवेल,
पण चुकूनही दूर जाऊ नकोस तिच्यापासून,
जी स्वतः रडून तुला हसवेल…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.