Tya Vyaktila Kadhich Durlaksh Karu Naka

ज्या व्यक्तीला आपल्याशी मनापासून
बोलावसं वाटतं.
त्या व्यक्तीला कधीच दुर्लक्ष..
करू नका…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.