Tuzyashivay Jivnaat Kuni Nasave

तुझ्याशिवाय माझ्या जीवनात कुणी नसावे,
मी स्वतःला हरवुन जाईन तुझ्यात,
एवढे तुझे माझ्यावर प्रेम असावे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.