Tula Pahun Konihi Premat Padel

तुझी नजरच अशी कातिल आहे ना,
कोणीही लगेच प्रेमात पडेल…

Leave a Comment