Tula Gamvaychi Majhyat Himmat Nahi

मी काहीही बोलत नाही याचा अर्थ मी चुकलोय असा नाही,
मी तुझ्यासाठी शांत आहे,
कारण तुला गमवायची माझ्यात हिम्मत नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.