Tujhyashivay Mala Rahvat Nahi

तुला देण्यासाठी माझ्याकडे सोने नाही,
डायमंड नाही, आहेत ते फक्त चार शब्द,
तुझ्याशिवाय मला राहवत नाही…!!!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.