Tujhya Nantar Hi Koni Nasel

तुझ्या अगोदरही कोणी नव्हते,
तुझ्या नंतरही कोणी नसेल,
जो पर्यंत श्वासात श्वास आहे,
माझे प्रेम फक्त तुझ्यावर असेल…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.