Tujhi Vaat Pahane Sodnaar Nahi

तुझ्यासोबत सजवलेलं,
स्वप्नाचं घर
मी कधीही तोडणार नाही..
तु ये किंवा नको येउस,
तुझी वाट पाहणं सोडणार नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.