Tu Sobat Asavi He Have Hote Mala

तुझ्या सोबतीत घालवलेले ते क्षण आठवतात मला,
त्या जुन्या दिवसांमध्ये परत घेऊन जातात मला,
तुझ्या सहवासात दिवस कधी संपतात हेच समजत नव्हते मला,
तु फक्त सोबत असावी हे हवे होते मला…

1 thought on “Tu Sobat Asavi He Have Hote Mala”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.