Tine Propose Pan Asa Kela Ki

त्या वेडीनी प्रपोज़ पण असा केला की,
मी तिला नाही म्हणूच शकलो नाही..
मला म्हटली चल टॉस करूया,
छापा पडला तर तु माझा आणि
काटा पडला तर मी तुझी…
आय मिस यू!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.