Swapn Pari Tu Hoshil Ka

स्वप्नांतल्या राजकुमार बरोबर,
Replace मला करशील का..!
आणि ह्या वेड्याच्या आयुष्यात,
स्वप्नपरी म्हणून अवतरशील का…!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.