Shivaji Maharaj Motivational Quotes Marathi

भगव्या झेंड्याची धमक बघ,
मराठ्याची आग आहे..
घाबरतोस काय कोणाला,
येड्या तू शिवबाचा वाघ आहे…
जय शिवाजी!

Shivaji Maharaj Motivational Status Marathi

Shivaji Maharaj Motivational Message Marathi

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.