Jay Shivray Jay Shivchatrapati

अरे कापल्या जरी आमच्या नसा तरी,
उधळण होईल भगव्या रक्ताची,
आणि फाडली जरी आमची छाती,
तरी मूर्ती दिसेल फक्त शिवरायांची…
जय शिवराय!

जय शिवराय जय शिवछत्रपती

ADVERTISEMENT

Jay Shivchatrapati Jay Shivray