Raja Shivchatrapati Status Marathi

मराठा राजा महाराष्ट्राचा,
म्हणती सारे माझा माझा,
आजही गौरव गिते गाती,
ओवाळूनी पंचारती
तो फक्त “राजा शिवछत्रपती”

Raja Shivchatrapati Quotes Marathi

ADVERTISEMENT

Raja Shivchatrapati Message Marathi