Jai Shivaji Jai Marathi

शिवाजी या नावाला कधी
उलट वाचलं आहे का?
जीवाशी असा शब्द तयार होतो..
जो आयुष्यभर जीवाशी
खेळला तो शिवाजी!
अरे! गर्वच नाही तर
माज आहे मला,
मराठी असल्याचा…
जय शिवाजी! जय मराठी!

Jai Shivaji Jai Marathi Status

Jai Shivaji Jai Marathi Quotes

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.