Punekaranchi Sun Hoshil Ka

खुप नशीब लागतं पुणेकर
म्हणून जन्माला यायला..
आणि,
जे जन्माला येत नाही?
त्यांना देव दुसरी संधी देतो,
पुणेकरांची सुन व्हायला
विचार कर आणि सांग…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.