Premamadhye Vaad Nasava Sanvad Asava

प्रेमामध्ये वाद नसावा संवाद असावा,
राग नसावा अनुराग असावा,
जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे,
तुमच्यासाठी काय पण नसावे,
तू तिथे मी असावे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.