Prem Kadhich Vait Nasate

प्रेम कधीच वाईट नसतं गं,
तरी लोक त्याला नावे ठेवतात,
आणि,
नावे ठेवणारी माणसेच,
नकळत कधीतरी प्रेमात पडतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.