Prem Jar Khare Asel Tar

ते म्हणतात प्रेम जर खरे असेल तर,
ते परत तुमच्याकडे येते,
पण मी म्हणतो प्रेम जर खरे असेल तर,
ते आपल्याला कधीच सोडून जात नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.