Prem Hi Ek Bhavna Aahe

मी केले की तिनेही केलेच पाहिजे,
असे नाही..
शेवटी प्रेम हि एक भावना आहे,
व्यवहार नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.