Nako Karu Majhya Premachi Maskari

मागून बघ जीव,
मी नाही म्हणणार नाही,
पण नको करू माझ्या प्रेमाची मस्करी,
मी पुन्हा कधी मिळणार नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.