Mi Devakade Fakt Tulach Magen

तु माझ्या नशिबात आहेस कि नाही,
हे मला माहित नाही..
पण,
तु जोपर्यंत माझ्या हृदयात आहेस,
तोपर्यंत मी देवाकडे फक्त तुलाच मागेन…