Mareparyant Tujhi Saath Deil

आयुष्यभर साथ द्यायची कि नाही,
हा निर्णय तुझा आहे..
पण मरेपर्यंत तुझी साथ देईल,
हा शब्द माझा आहे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.