Majhe Prem Nehmi Asech Rahil

घडलेल्या गोष्टी मागे ठेवून,
जरा जगून बघ माझ्यासाठी,
माझे प्रेम हे नेहमी असेच राहील मनापासून…
फक्त तुझ्यासाठी!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.