Khare Prem Visarne Khup Avghad Jaate

आपण ज्याच्यावर,
मनापासून, जीवापाड खरं
प्रेम करतो,
खरं तर त्याच व्यक्तीला,
विसरणं खुप अवघड जातं…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.