Kahi Manse Aayushyat Yetat

काही माणसे तुमच्या आयुष्यात येतात,
त्यांना तुमच्या भूतकाळाशी काही देणंघेणं नसतं,
कारण त्यांना तुमच्या भविष्याचा भाग व्हायचे असते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.