Jethe Atut Prem Aahe Tethe Tu Aahes

गोड आठवणी आहेत तेथे,
हळुवार भावना आहेत,
हळुवार भावना आहेत तेथे अतूट प्रेम आहे,
आणि जेथे अतूट प्रेम आहे,
तेथे नक्कीच तू आहेस…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.