Haluvar Japun Thevlele Kshan

हळुवार जपून ठेवलेले क्षण,
तेच माझ्या जगण्याची आस आहे,
एकेक साठवून ठेवलेली आठवण,
तिच माझ्यासाठी खास आहे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.