Fakt Tuzi Saath Havi

काही नको मला फक्त
तुझी साथ हवी…
माझ्या आयुष्यात
येण्याची तुझी आस हवी…
केलेस प्रेम माझ्यावर
तर ते आयुष्यभर
निभवण्याची तुझी जिद्द हवी…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.