Ekate Rahnyatach Maja Aahe

कधी कधी वाटतं एकटं राहण्यातच मजा आहे,
ना कुणासाठी झुरण्याचा त्रास,
आणि ना कुणी सोडून जाण्याची भीती…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.