Athvaninchya Vadlat Ek Kshan Majha Asu De

आठवणींच्या वादळात एक क्षण माझा असू दे,
फुलांच्या या गुच्छात एक फूल माझे असू दे,
काढशील जेव्हा आठवण आपल्यांची,
त्या आपल्यात एक नाव माझे पण असू दे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.