Aavadti Vyakti Jevha Na Bolta Rahu Shakte

जेव्हा आपली आवडती व्यक्ती,
आपल्याशी न बोलता राहू शकते..
या गोष्टीची जेव्हा
आपल्याला जाणीव होते,
तेव्हा अर्ध आयुष्य
गमावल्यासारखं वाटू लागतं…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.