Aakarshan Ki Khare Prem

एखादया व्यक्तीवर
काही काळ प्रेम करणे हे केवळ
आकर्षण असतं..
पण,
एकाच व्यक्तीबद्दल
कायम मरेपर्यंत आकर्षण असणे
हे खरं प्रेम असतं…