Tu Aahe Mhanun Tar

तु आहे म्हणून तर,
सगळं काही माझं आज आहे..
हे जग जरी नसलं तरी,
तुच माझ्या प्रेमाचा ताज आहे…!!!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.