Shant Attitude Status

इतिहास साक्षी आहे..
खवळलेल्या समुद्राचा
आणि शांत दिसणाऱ्या माणसाचा,
कधीच नाद करू नये…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.