Koni Majhyasathi Kay Kele He Mi Visart Nahi

कोणी माझ्यासाठी काय केलं हे मी कधी
विसरत नाही.
आणि मी कोणासाठी काय केलं हे मी कधीच,
दाखवत नाही…

Leave a Comment