Dusrya Kunachya Sangnyavrun

दुसऱ्या कुणाच्या सांगण्यावरून
जर तुम्ही एखाद्या व्यक्ती बद्धल
मनात राग धरत असाल,
तर आयुष्याच्या शाळेत,
तुम्ही अजून खूप लहान आहात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.