Panduranga Mala Tujhya Sahvasat Rahu De

भक्तीच्या वाटेवर गाव तुझे लागले,
आशीर्वाद घेण्यास मन माझे थांबले,
तुझ्या भक्तीचा झरा असाच वाहू दे,
पांडुरंगा मला नेहमी तुझ्या सहवासात राहू दे…
जय जय राम कृष्ण हरी!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.