Diwali Wishes For Relations Marathi

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा दाजी, दीदी, मामा, मामी, नवरा, नवरोबा, मित्रा, ताई, दादा, वाहिनी, आत्या, आई बाबा, बायको, भाऊ, भाऊजी

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा दाजी

ADVERTISEMENT

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा दीदी

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा मामा-मामी

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा मित्रा

ADVERTISEMENT

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा नवरोबा

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा ताई

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा मामा-मामी

ADVERTISEMENT

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा दादा-वाहिनी

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा आई बाबा

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा आत्या-मामा

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा बायको

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा भाऊ

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा भाऊजी

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा वाहिनी

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा दादा