Navra Bayko Joke In Marathi

बायको: जेव्हा तुम्ही देशी पिता,
तेव्हा मला ‘परी’ म्हणता..
बिअर पिता तेव्हा ‘डार्लिंग’ म्हणता..
मग आज असं काय झालं की तुम्ही मला ‘डायन’ म्हणालात…

नवरा: आज मी “स्प्राईट” पिलोय,
“सिधी बात नो बकवास”…
☺☺☺

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.