Ti Mala He Sangun Sodun Geli

ती मला हे सांगून सोडून गेली,
कि मला दुसरा भेटला आहे.
अरे त्या वेडीला कोण समजावणार..

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.