Aayushya Khup Boring Jhal Deva

आयुष्य खूप Boring झालं देवा,
उचल एकदाच..
आणि टाक नेऊन गोव्याच्या बीचवर…

Leave a Comment