Bayko: Mi Driverla Nokri Varun Kadhit Aahe

बायको: मी ड्राइवरला नोकरी वरुन काढत आहे,
कारण आज दूसरी वेळ आहे मी मरता मरता वाचली आहे…
नवरा: Darling Please, त्याला अजून एक चान्स दे ना…!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.