Yashasvi Manus Toch Hoto

अमावस्या स्पेशल!
यशस्वी माणूस तोच होतो ज्याच्यावर शत्रूने
लिंबू फेकले तरी तो त्याचा सरबत करून पितो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.