Jyachyat Himmat Tyalach Kimmat

जगात धाडस केल्याशिवाय
कोणालाच यश मिळत नाही कारण..
ज्याच्यात हिंमत
त्यालाच किंमत…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.