Mala Itaranpeksha Changle Vhyache Aahe

माझा प्रयत्न
इतरांपेक्षा श्रेष्ठ
होणे नसून,
मी जो काल होतो,
त्यापेक्षा आज
चांगला होण्याचा आहे…

Leave a Comment