Kaal Aani Udya Nahi Tar Aaj

आजपासून मी आपल्या
डायरीतले दोन दिवस
कायमचे पुसून खोडून टाकत आहे,
काल आणि उद्या…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.